.


  STOSUNKI POLSKO-AUSTRIACKIE

Przez ponad 100 lat monarchia habsburska miała pod swoim panowaniem część Polski. Podczas narodowosocjalistycznej okupacji wywieziono Romów i Sinti oraz Żydów z Wiednia do Łodzi do Getta Litzmannstadt , polscy pracownicy przymusowi świadczyli pracę w Austrii. Udział wielu Austriaków w zbrodni Holocaustu Polsce może ulec zapomnieniu. Z rokiem 1945 niemieckojęzyczni obywatel uciekają z Polski do Niemiec i Austrii. Dzisiaj wiele Polek i Polaków pracuje w Austrii.Zadając pytanie o związek projektu „Spotkanie klasowe” z Wiedniem i Austrią, musimy się również zastanowić jakie są związki między Polską a Austrią. Dzisiejszy obywatelowi Austrii odpowiedział by, że nie wielkie, ale z historycznego punktu widzenia było inaczej.

Monarchia Habsburska była obok Prus i carskiej Rosji jednym z trzech państw, które w latach 1772 - 1918 podzieliły Polskę między siebie. Gdyby jeszcze głębiej spojrzeć w przeszłość, to właśnie polski król Jan Sobieski odniósł zwycięstwo podczas tureckiego oblężenia Wiednia. Jeden z placów we wiedeńskich upamiętnia do dziś Sobieskiego.

Ale o wiele mniej znane są powiązania Austriaków z Polską dotyczące w czasów nazizmu. Nasz projekt chce się przyczynić do pogłębienia dialogu między Polską/Łodzią i Austrią/Wiedniem, do organizowania spotkań, które uświadomią wzajemne powiązana historyczne i będą służyć polepszeniu stosunków między obecnymi mieszkańcami obu krajów.