.


KONTAKT / KONTAKT

Dr.in Angelika Brechelmacher
Institut für Wissenschaftskommunikation und Hochschulforschung
IFF Fakultät für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt,
Schottenfeldgasse 29, A-1070 Wien
www.uni-klu.ac.at/wiho

T: +43 (1) 522 4000-124
M: +43 (0) 650 848 20 20
Das Institut für Wissenschaftskommunikation und Hochschulforschung beschäftigt sich mit der Rolle der Hochschulen in der Wissensgesellschaft und dem breiten Feld von „Wissenschaft und Öffentlichkeit“, dem Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Wissenschaftskommunikation bedeutet hier für uns, wissenschaftliche Methoden, wie etwa biographische Zugänge, für andere professionelle Gruppen aus Bildung, Sozialer Arbeit und Kulturarbeit sowie für verschiedene Bevölkerungsgruppen anwendbar und fruchtbar zu machen.

Für das eingereichte Vorhaben greifen wir auf eine langjährige Erfahrung in interkultureller und biographischer Projektarbeit zurück. Wir beschäftigen uns mit Oral History und Biographieforschung und unterschiedlichen Formen der Dokumentation biografischer Erzählungen. Bei grenzübergreifenden Dokumentationsprojekten räumen wir der interkulturellen Reflexion der biographischen Inhalte und des Forschungsprozesses einen besonderen Stellenwert ein. Gemeinsam mit KünstlerInnen erarbeiten wir Videodokumentationen von biographischen Erzählungen, die im Schulunterricht und in der Erwachsenenbildung einsetzbar sind. Video und Film nutzen wir als Medium zur Multiplikation unserer Forschungsergebnisse und erreichen auf diese Weise eine breitere Öffentlichkeit. Die Dokumentationen sind mehrsprachig und untertitelt und sind für ein interkulturelles Publikum unmittelbar verständlich. In moderierten Präsentationsveranstaltungen fördern wir den Cross-Age-Dialog und vertiefen grenzübergreifende Begegnungen.

Instytut Komunikacji i Badań Naukowych Szkolnictwa Wyższego zajmuje się rolą szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy, obszarem „nauki i społeczeństwa“ dialogiem między nauką a społeczeństwem.

Komunikacja naukowa oznacza dla nas uczynienie metod naukowych, takich jak udostępnianie biografii, dostępnymi i owocnymi dla różnych grup zawodowych z obszaru oświaty, pracy społecznej i kultury, jak również dla rozmaitych grup ludności.

Zajmujemy się mówioną historią i badaniami biograficznymi oraz różnymi formami dokumentacji biograficznego przekazu. W realizacji naszego przedsięwzięcia korzystamy z naszego długoletniego doświadczenia w pracy nad projektami międzykulturowymi i biograficznymi. W międzynarodowych projektach dokumentacyjnych duże znaczenie ma międzykulturowy aspekt treści biograficznych i procesu badawczego. Wspólnie z artystami opracowujemy dokumentację wideo opowiadań biograficznych, która jest później wykorzystywana na lekcjach szkolnych i w kształceniu dorosłych. Wideo i film wykorzystujemy jako medium służące rozpowszechnianiu wyników naszych badań naukowych i docieraniu w ten sposób do szerokich rzesz społeczeństwa. Dokumentacje są wielojęzyczne, posiadają listy dialogowe i są zrozumiałe dla widza z różnych kręgów kulturowych. W organizowanych przez nas prezentacjach wspieramy dialog międzypokoleniowy i spotkania ponad granicami.Instytut Tolerancji / Institut für Toleranz
Piotrkowska 104
P-90-926 Lodz
www.instytut.tolerancji.plInstytut Tolerancji / Institut für Toleranz

Der Verein Institut für Toleranz ist seit 2001 in Lódz tätig. Sein Hauptziel ist die Bewahrung und Verbreitung der Prinzipien der Toleranz und der Menschenwürde. Es werden Treffen, Workshops, Ausstellungen und Diskussionen organisiert, die Initiative „vielfarbige Toleranz“ unterstützt sowie Broschüren zum Vereinsthema publiziert. Das Institut für Toleranz war Mitveranstalter der Feierlichkeiten aus Anlass des 60. Jahrestages der Liquidierung des Ghettos Litzmannstadt und einer deutsch-polnischen Konferenz zu diesem Thema. Eine Ausstellung dazu wurde auch in Wien gezeigt.

Stowarzyszenie Instytut Tolerancji działa w Łodzi od 2001 roku. Jego głównym celem jest szerzenie zasad tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka. Organizujemy spotkania, warsztaty i wystawy, które przełamują bariery i poszerzają wiedzę na temat różnych religii, wyznań, poglądów. Publikujemy broszury informacyjne, zapraszamy do dyskusji. Inicjatywą szeroko popieraną przez nasz Instytut, jest Kolorowa Tolerancja, akcja zamalowywania wulgarnych i rasistowskich napisów na murach. Jednym z większych przedsięwzięć, był cykl inicjatyw związanych z obchodami 60 rocznicy likwidacji łódzkiego getta, w tym koncert i wystawę „Dzieci z łódzkiego getta” (wystawa od trzech lat wędruje po szkołach, a koncert towarzyszył głównym uroczystościom), warsztaty dla studentów w ramach zajęć na Uniwersytecie Łódzkim (publikacja będąca zbiorem wywiadów z mieszkańcami getta) oraz wystawę fotograficzna Pawła Herzoga „Okna Bałut”, która była pokazywana nie tylko w Polsce, ale również w Tel Avivie i Wiedniu.